Suomessa on perinteisesti metsästetty aina erilaisia riistaeläimiä. Hylje on aikaisemmin ollut merkittävä riistaeläin, jota on pyydetty jo kivikaudelta lähtien. Hylkeenrasva- ja nahka ovat olleet arvokasta kauppatavaraa. Erilaisia turkiseläimiä on myös aiemmin pyydetty ja ne ovat olleet merkittäviä tulonlähteitä. Myös erilaisia lintuja, peuroja, villisikoja metsästetään edelleen. Metsästys ei ole enää Suomessa elinkeino, mutta monelle se on edelleenkin harrastus, josta saa ruokaa pöytään ja siihen kuuluu myös yleensä kannanhoito. Metsästykseen tarvitaan oikeanlaiset välineet, kuten esimerkiksi aseet ja aseiden patruunat. Tervetuloa metsästyksestä kertovan blogin pariin. Tämänkertaisen kirjoituksemme aiheena on metsästysvälineet.

Metsästyksellä hankitaan ravintoa ja pidetään yllä luonnon monimuotoisuutta

Metsästyksen suosio harrastuksena on kääntynyt nousuun sen myötä, kun olemme muuttuneet tiedostavammaksi ravintomme alkuperästä. Monet haluavat lautaselleen puhdasta ravintoa suoraan luonnosta, jota myös metsästämällä on mahdollista hankkia. Nousussa ovat olleet viime aikoina myös marjastus, sienestys ja kalastus, joista kaikki, kuten myös metsästys, ovat oivallinen tapa liikkua luonnossa, ravinnon hankinnan lisäksi. Suomessa metsästys on luvanvaraista ja voidakseen metsästää, täytyy suorittaa metsästyskortti. Metsästyskortin saadakseen täytyy suorittaa metsästäjätutkinto, jonka voi suorittaa joko itseopiskelemalla tai osallistumalla koulutukseen, joita järjestävät riistanhoitoyhdistykset. Koulutuksen päätteeksi suoritetaan tutkinto, jonka läpäistyään saa maksaa riistanhoitomaksun ja todistukseksi metsästyskortin.

Metsästäjän täytyy tuntea aseet ja aseiden patruunat

Ampumataito ja aseiden tuntemus ovat ehdottomia edellytyksiä turvalliseen metsästykseen. Molempia voi harjoitella, esimerkiksi koulutuksessa kokeneen ampumakouluttajan johdolla. Kun taidot ja tekniikka ovat hallussa voi hankkia aseen omiin tarpeisiinsa sopivan aseen. Laadukas metsästysase tarvitsee yleensä hankkia vain kerran ja se valitaan sen mukaan, että minkälaista riistaa sillä aiotaan metsästää. Metsästysaseita ovat muun muassa haulikko, kivääri ja metsästysjousi. Haulikko sopii pienriistanmetsästykseen ja yleisin on 12-kaliiperinen. Kiväärejä on monen kokoisia, pienoiskivääristä suurriistan metsästykseen tarkoitettuihin kivääreihin. Metsästysase kannattaa hankkia omien tarpeiden mukaan ja sen valinnassa osaavat auttavaa ja opastaa asiantuntevat aseliikkeet, kuten Suomen Ase ja Retkeily. Asetta ostettaessa täytyy siihen olla lupa poliisilta, joka kannattaa hakea ajoissa, sillä sen käsittelyyn saattaa kulua jopa useita kuukausia. Myös patruunat aseisiin löytyvät asiantuntevasta asekaupasta ja ne valitaan aseen mukaan siihen sopiviksi.

jaa